ทหารใหม่

  • พิมพ์
IMG 8738 renamed
IMG 8733 renamed IMG 8782 renamed
  เมื่อ ๑ พ.ย. ๕๗ หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ ๓ ( ส.พัน.๕ )
ได้ดำเนินการรับทหารใหม่ผลัดที่ ๒/๕๗ เข้าประจำการ เพื่อเข้ารับการฝึก
ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
IMG 8734 IMG 8740
IMG 8746 IMG 8748
IMG 8758 IMG 8759
IMG 8767 IMG 8771
IMG 8781 IMG 8784
IMG 8786 DSCN0357
DSCN0308 DSCN0317