ประวัติหน่วย ส.พัน.๕

http://www.youtube.com/watch?v=305JWgSGWn0

การพัฒนาเชื่อมระบบวิทยุกับอินเตอร์เน็ต ส.พัน.๕

http://www.youtube.com/watch?v=LSwcxR788SA

ห้องจำลองยุทธทางยุทธวิธี ส.พัน ๕

http://www.youtube.com/watch?v=iOv3beM_XMw

ช่วยเหลือดับไฟป่าพรุควนเคร็ง

http://www.youtube.com/watch?v=k_t0ggYBWIk

ครูทหาร ส.พัน ๕

http://www.youtube.com/watch?v=VygkamcrxoI