ผบ.ส.พัน.๕ ตรวจอาวุธยุทโธปกรณ์ยานพาหนะ

Cafe-download-20190621050656
Cafe-download-20180507201435 Cafe-download-20180207134200
เมื่อ ๒๕ มิ.ย.๕๗ ผบ.ส.พัน.๕ และคณะนายทหาร ตรวจการปรนนิบัติบำรุงรักษายานพาหนะ,
ยุทโธปกรณ์ตามวงรอบที่ ทบ.กำหนด, ตรวจคลังชิ้นส่วนซ่อม และชี้แจงนโยบายของ มทภ.๔
ในด้านการส่งกำลังบำรุง เพื่อให้ยุทโธปกรณ์มีสภาพความพร้อมใช้งานได้ดีที่สุด
และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต้อนรับการตรวจเยี่ยมจาก ผบช.ชั้นสูง ต่อไป

 

 

Cafe-download-20180709162837 Cafe-download-20180916202018
Cafe-download-20181118222702 Cafe-download-20190322123947
Cafe-download-20190816224628 Cafe-download-20191109002651
Cafe-download-20200719192501 Cafe-download-20201103053700