ปรับปรุงศาลพระภูมิ

DSC00526
DSC00527 DSC00528
หน่วยดำเนินการปรับปรุงศาลพระภูมิของหน่วย โดยการปูกระเบื้อง, ทาสี
และปรับปรุงทัศนียภาพ รอบๆ ศาลพระภูมิ เพื่อเป็นที่สักการะบูชาของ
กำลังพลภายในหน่วย ซึ่งผลการดำเนินการปรับปรุงไปแล้ว ๘๐ % 

DSC00530  DSC00531
DSC00532 DSC00533
DSC00534 DSC00535
DSC00537 DSC00538