ต้อนรับคณะชุดตรวจ สตน.ทบ.

DSC00004
DSC00005 DSC00007
เมื่อ ๒๐ พ.ค.๕๗ หน่วยให้การต้อนรับ พ.ท.ภีรพงษ์  แก้วบัวรวบัติ หน.ชุด สตน.ทบ.
และคณะ ที่ได้เดินทางมาตรวจสอบกาบริหาร ตรวจสอบทางการเงิน
และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบของหน่อย
ซึ่งผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

DSC00003 DSC00004
DSC00006 DSC00007