ผบ.ส.พัน.๕ ตรวจยุทโธปกรณ์สาย สพ. และ สาย ขส. ให้มีความพร้อมรองรับภารกิจ จาก พล.ร.๕

DSC00368
DSC00369 DSC00410
เมื่อ ๑๖ พ.ค.๕๗ ผบ.ส.พัน.๕ ได้ดำเนินการตรวจ ยุทโธปการณ์สาย สพ.
และ สาย ขส. ของหน่วย เพื่อให้มีความพร้อมรองรับภารกิจ จากพล.ร.๕
ณ แหล่งรวมรถ ส.พัน.๕ 

DSC00311 DSC00315
DSC00321 DSC00327
DSC00341 DSC00356
DSC00371 DSC00397
DSC00398 DSC00401
DSC00404 DSC00405
DSC00440 DSC00446
DSC00454 DSC00464
DSC00478 DSC00521