จัดสร้างโรงจอดรถ

IMG 3301
DSCF0820 DSCF0822
หน่วยได้ดำเนินการจัดสร้างโรงจอดรถจำนวน ๑๐ ช่องจอด เพื่อให้เพียงพอกับกำลังพลที่มาปฏิบัติงาน
และผู้ที่มาติดต่อประสานงานของหน่วย

 

 

IMG 3299 IMG 3308
IMG 3303 IMG 3306
IMG 3299 IMG 3309