ผบ.ส.พัน.๕ ตรวจอาวุธยุทโธปกรณ์ยานพาหนะ

Cafe-download-20190621050656
Cafe-download-20180507201435 Cafe-download-20180207134200
เมื่อ ๒๕ มิ.ย.๕๗ ผบ.ส.พัน.๕ และคณะนายทหาร ตรวจการปรนนิบัติบำรุงรักษายานพาหนะ,
ยุทโธปกรณ์ตามวงรอบที่ ทบ.กำหนด, ตรวจคลังชิ้นส่วนซ่อม และชี้แจงนโยบายของ มทภ.๔
ในด้านการส่งกำลังบำรุง เพื่อให้ยุทโธปกรณ์มีสภาพความพร้อมใช้งานได้ดีที่สุด
และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต้อนรับการตรวจเยี่ยมจาก ผบช.ชั้นสูง ต่อไป

 

Register to read more...

ปรับปรุงศาลพระภูมิ

DSC00526
DSC00527 DSC00528
หน่วยดำเนินการปรับปรุงศาลพระภูมิของหน่วย โดยการปูกระเบื้อง, ทาสี
และปรับปรุงทัศนียภาพ รอบๆ ศาลพระภูมิ เพื่อเป็นที่สักการะบูชาของ
กำลังพลภายในหน่วย ซึ่งผลการดำเนินการปรับปรุงไปแล้ว ๘๐ %Register to read more...

ต้อนรับคณะชุดตรวจ สตน.ทบ.

DSC00004
DSC00005 DSC00007
เมื่อ ๒๐ พ.ค.๕๗ หน่วยให้การต้อนรับ พ.ท.ภีรพงษ์  แก้วบัวรวบัติ หน.ชุด สตน.ทบ.
และคณะ ที่ได้เดินทางมาตรวจสอบกาบริหาร ตรวจสอบทางการเงิน
และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบของหน่อย
ซึ่งผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

Register to read more...

ผบ.ส.พัน.๕ ตรวจยุทโธปกรณ์สาย สพ. และ สาย ขส. ให้มีความพร้อมรองรับภารกิจ จาก พล.ร.๕

DSC00368
DSC00369 DSC00410
เมื่อ ๑๖ พ.ค.๕๗ ผบ.ส.พัน.๕ ได้ดำเนินการตรวจ ยุทโธปการณ์สาย สพ.
และ สาย ขส. ของหน่วย เพื่อให้มีความพร้อมรองรับภารกิจ จากพล.ร.๕
ณ แหล่งรวมรถ ส.พัน.๕Register to read more...

จัดสร้างโรงจอดรถ

IMG 3301
DSCF0820 DSCF0822
หน่วยได้ดำเนินการจัดสร้างโรงจอดรถจำนวน ๑๐ ช่องจอด เพื่อให้เพียงพอกับกำลังพลที่มาปฏิบัติงาน
และผู้ที่มาติดต่อประสานงานของหน่วย

 

Register to read more...

Page 1 of 2