ประชาสัมพันธ์เรื่องท่องเที่ยวในหน่วยทหาร

กองพลทหารราบที่ ๕ ขอเชิญท่องเที่ยวในหน่วยทหาร ภายในค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ในส่วนของ กองพลทหารราบที่ ๕ ซึ่งมีการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์, ด้านเศรษฐกิจพอเพียง, ด้านกีฬาและสันทนาการ, ด้านผจญภัย ตั้งแต่ มกราคม ๖๑ เป็นต้นมา สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลทหารราบที่ ๕ โทร ๐๗๕-๔๙๕๒๗๓