ประชาสัมพันธ์คลังเครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง

เรียนเชิญทุกท่าน ร่วมกิจกรรม การท่องเที่ยวภายในค่ายเทพสตรี ศรีสุนทร ปี ๒๕๖๑ ( พล.ร.๕ ) ในส่วน ส.พัน.๕ พล.ร.๕ รับผิดชอบการท่องเที่ยว ด้านกีฬาและสันทนาการ คือ การฝึกยิงปืนด้วยเครื่องช่วยฝึกยิงอาวุธทหาราบ DOTT - 10 จึงเรียนมาเพื่อทราบ