การรับฟังแนวทางการปฏิบัติงาน

IMG 1979
IMG 2016 renamed IMG 1989
   เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.57 พ.ท.สัณห์ นันทขว้าง ผบ.ส.พัน.5 

ร่วมให้การต้อนรับพล.อ.อุดมเดช  สีตบุตร ผบ.ทบ.
ซึ่งเป็นประธานในการตรวจเยี่ยม และได้รับฟังแนวทางการปฏิบัติงาน
ณ สนามบินค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

IMG 1981 S  16007362
S  16007363 S  16007364