พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ

IMG 8731
IMG 8646 renamed IMG 8717
  เมื่อ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑๐๐
ผบ.ส.พัน.๕ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ
ให้กับทหารกองประจำการรุ่นปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ผลัดที่ ๒
และผลัดอื่นๆ ที่ครบกำนดปลดปล่อยใน ๑ พ.ย.๕๗ จำนวน ๓๓ นาย
และมอบแนวทางในการดำเนินชีวิตหลังจากปลดประจำการ ณ โรงเลี้ยง ส.พัน.
IMG 8713 IMG 8648
IMG 8641 IMG 8637