ประชาสัมพันธ์เรื่องท่องเที่ยวในหน่วยทหาร

กองพลทหารราบที่ ๕ ขอเชิญท่องเที่ยวในหน่วยทหาร ภายในค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ในส่วนของ กองพลทหารราบที่ ๕ ซึ่งมีการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์, ด้านเศรษฐกิจพอเพียง, ด้านกีฬาและสันทนาการ, ด้านผจญภัย ตั้งแต่ มกราคม ๖๑ เป็นต้นมา สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลทหารราบที่ ๕ โทร ๐๗๕-๔๙๕๒๗๓

ประชาสัมพันธ์คลังเครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง

เรียนเชิญทุกท่าน ร่วมกิจกรรม การท่องเที่ยวภายในค่ายเทพสตรี ศรีสุนทร ปี ๒๕๖๑ ( พล.ร.๕ ) ในส่วน ส.พัน.๕ พล.ร.๕ รับผิดชอบการท่องเที่ยว ด้านกีฬาและสันทนาการ คือ การฝึกยิงปืนด้วยเครื่องช่วยฝึกยิงอาวุธทหาราบ DOTT - 10 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสทรงขอบใจประชาชนชาวไทย ที่ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เป็นจิตอาสา

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสทรงขอบใจประชาชนชาวไทย ที่ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เป็นจิตอาสา

ช่วยเหลืองานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

Download ต้นฉบับ ได้ที่  https://drive.google.com/open?id=19nO3BmRZ1E4HK_nZzz6O1SzcaJSNuWg6

 KThk

 

ผบ.ส.พัน.๕ ร่วมเดินทางไกลและยิงปืน ในเวลากลางคืน ประจำเดือน ธ.ค.

IMG 3405
IMG 3316 PC240441
เมื่อ ๒๔ ธ.ค.๕๗ ผบ.ส.พัน.๕ และกำลังพลของหน่วยร่วม ตรวจสอบสภาพ
ความพร้อมรบและ เดินทางไกลในเวลากลางคืนประจำเดือน ธ.ค.๕๗ ของ
บก.พล.ร.๕ และ นขต.บก.พล.ร.๕โดย พล.ต.คุณวุฒิ หมอแก้ว ผบ.พล.ร.๕
เป็นประธาน และ ผบ.ส.พัน.๕ ทำการยิงปืนพกในเวลากลางคืน ได้อันดับ ๑ 
ณ สนามยิงปืน ระยะ ๒๕ เมตร (ช.พัน.๕)

 

Register to read more...

การรับฟังแนวทางการปฏิบัติงาน

IMG 1979
IMG 2016 renamed IMG 1989
   เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.57 พ.ท.สัณห์ นันทขว้าง ผบ.ส.พัน.5 

ร่วมให้การต้อนรับพล.อ.อุดมเดช  สีตบุตร ผบ.ทบ.
ซึ่งเป็นประธานในการตรวจเยี่ยม และได้รับฟังแนวทางการปฏิบัติงาน
ณ สนามบินค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

Register to read more...

Page 1 of 13