ผบ.ส.พัน.๕ ประดับยศกำลังพล

IMG 0830
IMG 0838 IMG 0856
                   เมื่อ ๒๘ พ.ย.๕๗ ผบ.ส.พัน.๕ ทำพิธีประดับยศกำลังพลของหน่วย
               ที่ได้รับการเลื่อนฐานะสูงขึ้นและกล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลที่เข้าร่วมพิธี
                          เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ บก.ส.พัน.๕

 

 

IMG 0819 IMG 0823
IMG 0825 IMG 0842
IMG 0847 IMG 0853
IMG 0858 IMG 0864