ผบ.ส.พัน.๕ ประดัยยศกำลังพล

IMG 5444 renamed
IMG 5435 renamed IMG 5458 renamed
  เมื่อ ๑๘ ก.ย.๕๗ ผบ.ส.พัน.๕ กระทำพิธีประดับยศให้กับกำลังพลของหน่วย
ที่มียศสูงขึ้น  จำนวน ๑ นาย ณ หน้า บก.ส.พัน.๕
และได้กล่าวให้โอวาท
แก่กำลังพลที่เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
IMG 5442 IMG 5452
IMG 5455 IMG 5456
IMG 5461 IMG 5466