เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา

DSCF2020
DSCF2010 DSCF2036
เมื่อ ๑๐ ก.ค.๕๗ ผบ.ส.พัน.๕ และกำลังพล ร่วมเวียนเทียน
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดยมี รอง ผบ.พล.ร.๕ เป็นประธาน
ณ ศาสนสถาน ค่ายเทพสตรีฯ

 

 

DSCF2018 DSCF2022
DSCF2025 DSCF2027
DSCF2033 DSCF2034